ความสะอาดในห้องน้ำ นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะทุกคนล้วนมีความต้องการใช้ห้องน้ำทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ ที่ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันหลายคน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ช่วยลดปัญหาการติดเชื้อ , ปัญหากลิ่นเหม็น
  • เครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น ในโถปัสสาวะ โถชักโครก มีคุณสมบัติในการลดเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย ลดปัญหากลิ่นจากท่อ ที่แม่บ้านทำความสะอาดไม่ทั่วถึง
  • เครื่องจ่ายสบู่เหลว,สบู่โฟม สำหรับทำความสะอาดมือ ลดเชื้อโรคจากมือสู่ร่างกาย
  • เครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ กลิ่นหอม ทำให้บรรยากาศสะอาดสดชื่น
  • ตู้ผ้าเช็ดมือ,กระดาษชำระ,เครื่องเป่ามือ ช่วยเพิ่มความสะอาด แห้ง ปลอดภัย
  • สเปรย์ไล่แมลงวันแมลงบิน,เครื่องดักแมลง ช่วยลดพาหะนำโรค
  • น้ำยาทำความสะอาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด ประหยัดแรง
  • ถังจัดเก็บผ้าอนามัย ช่วยลดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่ดี เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับสถานที่ ที่มีการใช้ห้องน้ำร่วมกัน เช่น อาคารสำนักงาน , ห้างสรรพสินค้า , โรงแรม , โรงพยาบาล โรงงงาน ภัตตาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ หรือตามที่ต้องการ

   

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved