เครื่องจ่ายสบู่เหลว

เครื่องจ่ายสบู่เหลว/โฟม 400 ML

 

Hand Liquid Soap

 

เครื่องจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์

 

เครื่องจ่ายน้าสบู่อัตโนมัติ

เครื่องจ่ายสบู่เหลว 800 ML

เครื่องจ่ายสบู่เหลว โฟมแคร์ 

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved