เครื่องฆ่าเชื้อขจัดกลิ่น

  
แผ่นหอมดับกลิ่นในโถปัสสาวะชาย
- แผ่นยางมีกลิ่นหอม
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโถปัสสาวะที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นได้

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved