เครื่องดับกลิ่นผ้าอนามัย

  
เครื่องดับกลิ่นผ้าอนามัย  LADY BIN
ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องน้ำของสุภาพสตรีให้ดูดีน่ามอง  อีกทั้งช่วยลดกลิ่นเหม็นและภาพลักษณ์ที่ไม่น่ามองจากการทิ้งผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว  และยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและปัญหาอุดตันจากการทิ้งผ้าอนามัยลงในโถชักโครก
- ทำงานโดยใช้เท้าเหยียบ และระบบฝาปิด-เปิด  ทำให้ไม่สามารถมองเห็นผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว
- ในเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และช่วยดูดซับกลิ่น
- ตัวเครื่องสามารถบรรจุผ้าอนามัยประมาณ 100 ชิ้น
- ขนาดของเครื่อง  สูง 530 x กว้าง 280 x หนา 170 มม.
     
กล่องใส่ถุงห่อผ้าอนามัยก่อนทิ้ง
- ภายในกล่องบรรจุถุงห่อก่อนทิ้ง ได้ 50 ถุง ต่อครั้ง
-- ช่วยป้องกันการเกาะติดของผ้าอนามัยตามของเครื่องดับกลิ่นผ้าอนามัย อีกทั้งช่วยควบคุมกลิ่นอีกชั้นหนึ่ง
- ขนาดของตัวกล่อง สูง 170 x กว้าง 110 x 35 มม.
   

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved