เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ

  
Fire Killer Spray(can)
สเปรย์ไล่แมลง(กระป๋อง)
- น้ำยามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงบินไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved