เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ

 

เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลง

Fire Killer

   

  

สเปรย์ไล่แมลง(กระป๋อง)

Fire Killer Spray(can)

    

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved