เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ

  
Fire Killer
เครื่องฉีดสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ
เครื่องสเปรย์ไล่แมลงอัตโนมัติ ช่วยควบคุมไล่แมลงบินต่าง ๆ สามารถใช้ในบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่ ที่เป็นห้องแอร์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตัวน้ำยาได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา มีความปลอดภัยสูง
- ขนาดของเครื่อง  กว้าง 7.5 ลึก 6.5 สูง 20.5 ซม.
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี
- เครื่องทำงานโดยระบบอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาการทำงาน โดยตั้งเวลาเริ่มต้นทำงานและเวลาหยุดทำงานและความถี่ในการฉีดพ่น ตั้งแต่ 0-99 นาที
- เครื่องสามารถนับจำนวนครั้งในการฉีดสเปรย์ได้

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved