เครื่องฉีดสเปรย์น้ำหอมอัตโนมัติ

  
Air Freshener(can)
สเปรย์น้ำหอม(กระป๋อง)
- เป็นสารที่สกัดมาจากธรรมธาติ ปราศจากสาร CFC และสารเมทิลแอลกอฮอล์ จึงปราศจากละอองน้ำ ขณะฉีดพ่นตัวสเปรย์มีความละเอียด หอมทนนาน
- กลิ่นของสเปรย์มีให้เลือกมากกว่า 10 กลิ่น
- กลิ่นของสเปรย์ช่วยสร้างบรรยากาศหอมสดชื่น ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เช่นกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น
- 1 กระป๋อง ปริมาณบรรจุ 290 ML สามารถฉีดได้ 3,000 ครั้ง
- ครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ 85 ลูกบาศก์เมตร

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved