บริษัท โปรเกรซ ไฮยีนซ์ พลัซ จำกัด

        บริษัท โปรเกรซ ไฮยีนซ์ พลัซ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการขายและบริการให้เช่าสินค้าด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ
 
        ด้วย บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ ซึ่งทุกคนล้วนมีความจำเป็นต้องใช้ และบางสถานที่ ต้องมีการใช้ห้องน้ำร่วมกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งห้องน้ำ เป็นอีกสถานที่หนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อโรค หากไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย เป็นอีกทางเลือก ที่ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้ หอม สะอาด สดชื่น น่ามอง
  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น การให้บริการ ด้านสุขอนามัย ด้วยคุณภาพ ราคาประหยัด ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม         

 

Copyright©2011 by Progress Hygiene Plus Co.,Ltd. All right reserved